Logo Effie Awards

kategorie

Kampania może zostać zgłoszona jednocześnie do kategorii produktów i usług oraz do kategorii specjalnej (z wyjątkiem kategorii Launch/ Relaunch), ale zgłoszenie w tych kategoriach powinno zostać napisane pod kątem definicji i charakterystycznego wyzwania kategorii specjalnej. Dla zgłoszeń w różnych kategoriach konieczne jest: wypełnienie oddzielnego formularza zgłoszeniowego, dostarczenie kompletu przykładów kreatywnych oraz uiszczenie opłaty zgłoszeniowej.

Organizatorzy Effie zastrzegają sobie prawo zmiany kategorii zgłoszonej kampanii oraz wyboru rozszerzającej bądź zawężającej wykładni definicji kategorii.

Uwaga! Nowe kategorie konkursowe: Turystyka i podróże oraz Performance marketing/ e-commerce

Pobierz listę kategorii TUTAJ!

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wyborze kategorii konkursowej, skontaktuj się z nami:

Wioletta Kowalczyk-Żelek
wioletta.kowalczyk-zelek@sar.org.pl
Julia Lubańska
julia.lubanska@sar.org.pl
Andrzej Olkowicz
andrzej.olkowicz@sar.org.pl
Wyślij zgłoszenie


kategorie produktów i usług 2018
kategorie specjalne 2018
Do kategorii specjalnych kampanie zgłaszane są pod kątem określonego specyficznego podejścia biznesowego lub wyzwania. Zgłoszenie powinno więc zostać napisane z punktu widzenia ich definicji.
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen