Logo Effie Awards

komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Komitet Effie powoływany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia oraz Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia, który pełni obowiązki Przewodniczącego Komitetu. Komitet Effie wyłaniany jest na drodze zgłoszeń dobrowolnych (decyduje kolejność zgłoszeń przekazanych drogą mailową do Biura Organizacyjnego).

Członkowie Komitetu Effie, nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska
 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska