Logo Effie Awards

komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Powoływany i wyłaniany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia (na drodze zgłoszeń dobrowolnych) oraz Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia. 

Członkowie Komitetu Effie, nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska
 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska