Logo Effie Awards

zgłoszenia

Celem Konkursu Effie jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych komunikacji marketingowych, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed kampanią z wynikami uzyskanymi po jej realizacji. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie kampanie, które były realizowane na terytorium Polski w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2017 roku. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia, najpóźniej do 22.05.2017 roku do końca dnia.

 

regulamin konkursu Effie 2017:

 

Regulamin Effie jest dokumentem określającym zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Effie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a także przekazanie Regulaminu podmiotom współzgłaszającym i Klientowi. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

Pobierz Regulamin

 

 

proces zgłaszania kampanii do Effie 2017:

 

 1. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i wzorami dokumentów zgłoszeniowych.
 2. Zaloguj się na Platformie Konkursowej SAR platforma.sar.org.pl.
 3. Wybierz konkurs Effie Awards 2017 i odpowiednią kategorię.
 4. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i załącz 90-wyrazowe podsumowanie kampanii w języku polskim i angielskim. Następnie wypełnij Dokument proceduralny.
 5. Załącz materiały kreatywne (min. 1 max. 10 plików lub film prezentujący materiały kreatywne + max. 4 pliki).
 6. Zamknij zgłoszenie.
 7. Wydrukuj z Platformy Oświadczenie klienta i Oświadczenie instytutu (jeżeli w zgłoszeniu powołujesz się na dane zewnętrzne) oraz zbierz odpowiednie podpisy i pieczątki
 8. Wyślij skany Oświadczeń wraz z potwierdzeniem dokonania odpowiedniej opłaty w terminie przyjmowania zgłoszeń.

 

Wyślij zgłoszenie

 

terminy

 

Szkolenie dla zgłaszających: 30.03.2017

Start przyjmowania zgłoszeń: 31.03.2017

Koniec przyjmowania zgłoszeń:

 • I termin zamknięcia zgłoszeń: do 12.05.2017
 • II termin zamknięcia zgłoszeń: do 22.05.2017

 

 

 

 

opłaty

 

Opłatę zgłoszeniową wnosi tylko Lider 1 zgłoszenia w wysokości uzależnionej od terminu zgłoszenia oraz członkostwa w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR:

 

Dla członków SAR:

 • I termin do 12 maja : opłata 3500 zł + VAT
 • II termin do 22 maja : opata 5500 zł + VAT

 

Dla firm spoza SAR:

 • I termin do 12 maja : opłata 4200 zł + VAT
 • II termin do 22 maja : opata 6200 zł + VAT

 

W przypadku, gdy w zgłoszeniu bierze udział więcej Uczestników, to każdy z nich (oprócz Lidera 1) musi wnieść opłatę za udział w konkursie w wysokości:

 • Dla członków SAR : opłata 2000 zł + VAT
 • Dla firm spoza SAR : opłata 2700 zł + VAT

 

 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska
 • Facebook
 • AMS
 • YouTube
 • TVN
 • Radio ZET
 • New Age Media
 • Premium TV
 • IMS
 • Wirtualna Polska