Logo Effie Awards

grupa V

motoryzacja
motoryzacja
nowe technologie
nowe technologie
telekomunikacja
telekomunikacja
usługi
usługi
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen