Logo Effie Awards

komitet

Komitet Organizacyjny Effie jest ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursu. Powoływany i wyłaniany jest co roku spośród Dyrektorów Zarządzających Członków Stowarzyszenia w drodze głosowania przez Komitet poprzedniej kadencji.

Członkowie Komitetu Effie nie mogą być w danym roku powołani do składu Jury Effie.

 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen